پودر ۱۰۵۳ مشکی سبک لاستیکی

معرفی: پودری بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در ابعاد ۱-۳ میلی متر عرضه می‌شود. این پودر در…

تومان 24,500

کریستال بنفش ۲ میلی متر

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500

کریستال مشکی براق ۱-۳ میلی متر

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500

کریستال مشکی دانه شکری

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500

کریستال بی رنگ کروی ۴ میلی متر

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500

کریستال بی رنگ ۳ میلی متر

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500

کریستال بی رنگ دانه شکری

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500

کریستال بی رنگ ۲ میلی متر

معرفی: کریستال‌ شیشه‌ ای بسیار زیبا با دانه‌ بندی متقارن و نامتقارن در انواع ابعاد درشت و ریز و رنگ…

تومان 24,500