سیلیس پودری با خلوص بالا

سیلیس پودری محصول جانبی ذوب آلیاژ فروسیلیس یا سیلیکون صنعتی است که توسط بخار سیلیکونی خارج‌شده از دودکش اکسید و…

رایگان!