فلیک صورتی

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک سفید استخوانی

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک طوسی

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک کرم سیر

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک نوک مدادی مشکی

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک قرمز

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک آبی تیره

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300

فلیک آبی

معرفی: فلیک یا پوسته و یا پرک اپوکسی سازگار با رزین اپوکسی می باشد که برای اجرای کفپوش اپوکسی طرح…

تومان 26,300