خمیر دورگیر وستا گلد

توضیحات: خمیر دورگیر جهت کار بر روی بسیاری از سطوح از جمله سطوح شیشه، سرامیک، فلز، چوب و پارچه مناسب…

تومان 48,000

خمیر دورگیر وستا سفید

توضیحات: خمیر دورگیر جهت کار بر روی بسیاری از سطوح از جمله سطوح شیشه، سرامیک، فلز، چوب و پارچه مناسب…

تومان 35,000