انواع رزین​


انواع رنگ


رنگ های صدفی


رنگ های آکریلیک


رنگ های اکلیل


جوهر رنگ های اپوکسی


فلورسنت و فسفرسنت


خمیر رنگ اپوکسی

انواع افکت دهنده


کریستال


سنگ و شن رنگی


فلیک


میکا